برگ «تنگه هرمز» ایران در مقابل امریکا/ پیام‌ دریایی تهران به کاخ سفید چه بود؟