اجازه نمی دهیم ماجرای فلسطین در عراق، سوریه و یمن تکرار شود