مانور مقابله با آتش‌سوزی در پارک ملی گلستان برگزار می‌شود