معرفی سه گزینه به هیات دولت برای استانداری مرکزی/احتمال انتخاب استاندار در جلسه فردا