روزنامه ابرار ورزشی 16 اردیبهشت | پرسپولیس محکوم به برد