الهلال عربستان با شکست السد صدرنشین صعود کرد / پرسپولیس در صورت اول شدن به السد می خورد