طرح ضدایرانی احتمالاً پنجشنبه به رأی گذاشته می‌شود/سردرگمی درباره ادامه فرایند اصلاح در طرح