لبنیات 6 درصد گران می‌شود/سازمان تعزیرات بازار را رصد می‌کند