رقیب احتمالی شاگردان منصوریان در مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا