الهلال عربستان با شکست السد اول صعود کرد / پرسپولیس در صورت صدرنشینی به السد می خورد