تاثیر لاغری نرمال در کاهش ریسک ابتلا به امراض قلبی و دیابت