عکس دیدنی سیاوش خیرابی که 23 سال پیش در روزنامه چاپ شده بود! +عکس