نخستین پیروزی آسیایی فولاد/ جهان‌تیغ لوکوموتیو را به قعر دره فرستاد