فولاد آخرین بازی خود را در لیگ قهرمانان با پیروزی به پایان رسید