سود حاصل از فروش بازی‌ها تا سال ۲۰۱۸ به ۱۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید