برای دولت نگرانم/«ربا» را از تن اقتصاد ایران بزداییم/غرب می‌خواهد ایران گدای انرژی شود