حل مشکل مالیاتی من بر عهده فدراسیون است/ هنوز کار پیروانی را ندیده‌ام