پایان تلخ تراکتورسازی در لیگ قهرمانان/ صدرنشین لیگ در آسیا قعرنشین شد