نخستین اجلاسیه 72شهید دانشجوی چهارمحال وبختیاری برگزار شد