وداع تلخ تراکتورسازی از آسیا با شکست برابر الاهلی/حسرت سرخ ها دو ساله شد