آینده نگری اردوغان؛ ترکیه درسال 2023 در تولید محصولات ...