اکسپریا Z هفته آینده اندروید لالی‌پاپ را دریافت خواهد کرد!