معاون روحانی: استفاده انتخاباتی از امکانات دولتی، ممنوع!