حسین الله کرم و زیباکلام در حال نماز خواندن در کنار یکدیگر /عکس