جوانان آموزش ديده هلال احمر به آموزش پيشگيري از رفتارهاي پر خطر کمک مي‌کنند