قطر میزبانی جام جهانی 2022 را با رشوه 4.5 میلیون دلاری بدست آورد؟