کاخ سفید: تعدادی از شهروندان در راه پیوستن به داعش بازداشت شده‌اند