شرکت روسی گازپروم بهای گاز صادراتی خود به اروپا را 242 دلار اعلام کرد