اقدام جنجالی سفیر استرالیا در فرانسه، مساله ساز شد+ تصویر