صدا‌و‌سیما زندگی پیرترین رزمنده اسلام را به تصویر بکشد