توییتر مثل مواد مخدر است/ کارگردان مشهور سینما حساب کاربری‌اش را پاک کرد