وام خرید خودرو 15 میلیون تومان شد/بررسی تسهیلات خرد توسط شورای پول واعتبار