همایش «نقش اجتماعی زن از دیدگاه مقام معظم رهبری» برگزار می‌شود