برتری تراکتور مقابل الاهلی در نیمه اول/ بایرامی شادی بخش شاگردان تونی