صادرات 15 هزار اصله گل و گیاهان زینتی از نوشهر به خارج کشور