تراکتورسازی در نیمه نخست برابر الاهلی امارات به پیروزی رسید