راه‌حل بحران یمن مذاکره میان جریان‌های سیاسی این کشور است