مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه: ایران کشتی امن منطقه است