ازبکی‌ها با اسکورت پلیس آمدند/ ناظر چینی به دنبال اینترنت بود