زمان رونمایی از گلکسی تب اس ۲ : باریک ترین تبلت جهان ماه آینده می آید