مرگ ۱۲ سعودی/ یمنی ها سلاح های سعودی ها را به غنیمت گرفتند