عدم‌ حضور مقامات‌ کاخ‌ سفید در مراسم‌ استقبال‌ از بارزانی