موگرینی از نقش سازنده چین در مذاکرات هسته‌ای تقدیر کرد