جانبازی که ۲ سال درد کشید و آنتی بیوتیک خورد/ جراح لوله را در مثانه‌ام جا گذاشت!