سرمربی النصر: کاری به نتیجه بازی پرسپولیس با بنیادکار نداریم