ان.بی.سی: مردم آمریکا مایل به توافق با ایران هستند