پروژه «خود تطهيري» خاتمي همچنان ادامه دارد/ از شورش عليه جمهوريت تا حق‌الناس دانستن رأي مردم