گزارش تصویری// مناظره قدیری ابیانه و قنبری در دانشگاه علم و صنعت