اپلیکیشن های رایگان اندرویدی، اطلاعات شخصی کاربرانشان را جمع آوری می کنند