تاکید امام جمعه باشت بر تشویق مردم ‌برای پرداخت زکات